Cửu Bình – 9 Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản

Cửu Bình – 9 Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản

khaimo

Xem Full Cửu Bình: 9 Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản [Trung quốc] https://www.youtube.com/watch?v=1EXClt7Rj2U&list=PLmoQEl3t7TQhm-Jgzk5u-_0rrHTUbUUk3FULL VIDEO - AUDIO - EBOOK :https://vi.tinh.top/nhung-cuon-sach-hay/Cửu Bình: 9 Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản [Trung quốc] : https://bit.ly/3gdmZmY​Mục đích cuối cùng của Chủ Nghĩa Cộng Sản : https://bit.ly/3hejnAT​Giải thể văn hoá đảng [Trung cộng] : https://bit.ly/39yjwPG​Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta : https://bit.ly/37u2386​Trong suốt hơn 80 năm tồn tại của mình, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không ngừng bôi lên mọi thứ bằng vu khống, chiến tranh, lừa dối, độc tài, giết chóc và khủng bố. Bằng bạo lực, Đảng triệt phá truyền thống và tín ngưỡng, tiêu diệt quan niệm luân lý và cấu trúc xã hội. Yêu thương và hoà bình trong công chúng được Đảng thay bằng thù hận và đấu tranh. Thuận Trời thuận Đất thuận Tự nhiên được Đảng thay bằng tự cao tự đại ‘đấu trời đấu đất’. Nhân tố đạo đức xã hội cũng như các nhân tố sinh thái đã vì thế mà bị Đảng phá sạch, dẫn đến khủng hoảng trầm trọng cho dân tộc Trung Hoa cũng như nhân loại hôm nay. Tất cả đại tai nạn ấy đều do Đảng Cộng sản hoạch định, tổ chức, khống chế mà sinh ra.Nội dung: Cửu Bình: 9 Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản [Trung quốc] Dẫn Nhập: Cửu Bình - Chín bài bình luận về Đảng cộng sảnCửu Bình 1: Đảng cộng sản là gì? Cửu Bình 2: ĐCSTQ xuất sinh như thế nào? Cửu Bình 3: ĐCSTQ, một chính thể bạo ngược Cửu Bình 4: Đảng cộng sản, một lực lượng phản vũ trụ Cửu Bình 5: Giang Trạch Dân và ĐCSTQ câu kết với nhau đàn áp Pháp Luân Công Cửu Bình 6: ĐCSTQ phá hoại văn hoá dân tộc Cửu Bình 7: ĐCSTQ, một lịch sử đầy giết chóc Cửu Bình 8: ĐCSTQ, một tà giáo về bản chất Cửu Bình 9: ĐCSTQ với bản tính lưu manh

Where can you listen?

Apple Podcasts Logo Podtail Logo Google Podcasts Logo RSS

Episodes

Questions & Answers

How many episodes are there of Cửu Bình – 9 Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản?

There are 9 episodes avaiable of Cửu Bình – 9 Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản.

What is Cửu Bình – 9 Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản about?

We have categorized Cửu Bình – 9 Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản as:

  • TV & Film
  • News
  • Daily News

Where can you listen to Cửu Bình – 9 Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản?

Cửu Bình – 9 Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản is available, among others places, on:

  • Apple Podcasts
  • Podtail
  • Google Podcasts

When did Cửu Bình – 9 Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản start?

The first episode of Cửu Bình – 9 Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản that we have available was released 30 March 2021.

Who creates the podcast Cửu Bình – 9 Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản?

Cửu Bình – 9 Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản is produced and created by khaimo.